Dự án BAYFIT Hạ Long - PT FITNESS

Dự án BAYFIT Hạ Long

Dự án BAYFIT Hạ Lọng

Địa chỉ: Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long

Diện tích: 700m²

Dòng máy sử dụng: Impulse

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN