Mẫu thiết kế phòng gym 450tr - 500tr - PT FITNESS

Mẫu thiết kế phòng gym 450tr – 500tr

Mẫu thiết kế phòng Gym 150m2 ( 450 – 500 Triệu )

Chi phí đầu tư: 450-500 Triệu Diện tích: 150m2 Dòng máy sử dụng: Impulse IT95 Với phòng tập diện tích […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 200m2 ( 450 – 500 Triệu )

Chi phí đầu tư: 450-500 Triệu Diện tích: 200m2 Dòng máy sử dụng: Impulse IT95, Impulse IT93 Với phòng tập […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 180m2 ( 450 – 500 Triệu )

Chi phí đầu tư: 450-500 Triệu Diện tích: 180m2 Dòng máy sử dụng: Impulse IT95, Impulse IT93 Phòng tập diện […]