Mẫu thiết kế phòng gym 900tr - 1.2 tỷ - PT FITNESS

Mẫu thiết kế phòng gym 900tr – 1.2 tỷ

Mẫu thiết kế phòng Gym 450m2

Chi phí đầu tư: 900 triệu – 1.2 tỷ Diện tích: 450m2 Dòng máy tham khảo: Hoist, Impulse IT95 Với […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 400m2 ( 900 Triệu – 1.2 Tỷ )

Chi phí đầu tư: 900 triệu – 1.2 tỷ Diện tích: 400m2 Dòng máy tham khảo: Hoist, Impulse IT95 Với […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 500m2 ( 900 Triệu – 1.2 Tỷ )

Chi phí đầu tư: 900 triệu – 1.2 tỷ Diện tích: 500m2 Dòng máy tham khảo: Hoist, Impulse IT95 Với […]