Mẫu thiết kế phòng tập gym gia đình - PT FITNESS

Mẫu thiết kế phòng tập gym gia đình

Mẫu thiết kế Home Gym 30 – 35m2 Container

Chi phí đầu tư : 100-300 Triệu Diện tích : 30 – 35m2 Dòng máy tham khảo: Jkexer, Impulse Với […]

Mẫu thiết kế Home Gym 40m2 ( 20-50 Triệu )

Phòng thiết kế với diện tích khoảng 40m2 Chi phí đầu tư: 20-50 Triệu Dòng máy tham khảo: Impulse, PTHome, […]

Mẫu thiết kế Home Gym 35m2 ( 20-50 Triệu )

Diện tích thiết kế: 35m2 Chi phí đầu tư: 20-50 Triệu Dòng máy tham khảo: Impulse, PTHome, Với diện tích […]

Mẫu thiết kế Home Gym 70m2 ( 100- 300 Triệu )

Chi phí đầu tư: 100-300 Triệu Diện tích: 70m2 Dòng máy tham khảo: JKexer, Impulse Với diện tích 70m2, khá […]

Mẫu thiết kế Home Gym 60m2 ( 100 – 300 Triệu )

Chi phí đầu tư: 100-300 Triệu Diện tích: 60m2 Dòng máy tham khảo: JKexer, Impulse Với diện tích 60m2, bạn […]

Mẫu thiết kế Home Gym 50m2 ( 50 – 100 Triệu )

Ngân sách đầu tư: 50-100 Triệu Diện tích : 50m2 Dòng máy tham khảo: JKexer, Impulse. Mẫu thiết kế với […]

Mẫu thiết kế Home Gym 55m2 ( 50 – 100 Triệu )

Ngân sách đầu tư: 50-100 Triệu Diện tích : 55m2 Dòng máy tham khảo: JKexer, Impulse. Mẫu thiết kế với […]

Mẫu thiết kế Home Gym 45m2 ( 50 – 100 Triệu )

Ngân sách đầu tư: 50-100 Triệu Diện tích : 45m2 Dòng máy tham khảo: JKexer, Impulse. Với diện tích 45m2, […]

Mẫu thiết kế Home Gym 30m2 ( 20 – 50 Triệu )

Diện tích: 30m2 Chi phí đầu tư: 20-50 Triệu Dòng máy tham khảo: PTHome, Impulse Với diện tích 30m2, bạn […]