Dự án BLUE GYM Hà Đông - PT FITNESS

Dự án BLUE GYM Hà Đông

Dự án BLUE GYM Hà Đông

Địa chỉ: 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Diện tích: 2000 m²

Dòng máy sử dụng: Impulse, Hoist, Joinder

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN