Dự án BLUE GYM SKY Hà Nội - PT FITNESS

Dự án BLUE GYM SKY Hà Nội

Dự án BLUE GYM SKY Hà Nội

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Diện tích: 2000 m²

Dòng máy sử dụng: Hoist, Impulse, Joinder

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN