Dự án BLUE GYM Võ Thị Sáu - PT FITNESS

Dự án BLUE GYM Võ Thị Sáu

Dự án BLUE GYM Võ Thị Sáu

Địa chỉ: Nhà văn hóa Võ Thị Sáu, Hà Nội

Diện tích: 2500 m²

Dòng máy sử dụng: Impulse, Hoist, Joinder

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN