Dự án Hotel Majestic Hồ Chí Minh - PT FITNESS

Dự án Hotel Majestic Hồ Chí Minh

Dự án Hotel Majestic Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Quận 1, Hồ Chí Minh

Diện tích: 150 m²

Dòng máy sử dụng: Hoist, Startrac

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN