Dự án IFIT Quảng Ninh - PT FITNESS

Dự án IFIT Quảng Ninh

Dự án IFIT Quảng Ninh

Địa chỉ: Goldland Plaza, Hạ Long, Quảng Ninh

Diện tích: 800m²

Dòng máy sử dụng: Hoist, Impulse

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN