Phòng tập City Gym - PT FITNESS

Phòng tập City Gym

City Gym

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

Diện tích: 600m²

Dòng máy sử dụng: Máy tập IT93 , Ghế Tập IT7, Máy Chạy Bộ RT500

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN