Phòng tập New Star Gym - PT FITNESS

Phòng tập New Star Gym

New Star Gym

Địa chỉ: Bắc Giang

Diện tích: 300m²

Dòng máy sử dụng: Sử dụng máy chạy bộ PT300 Impulse , Máy Tập IF8 Impulse

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN