Phòng Tập Văn Phòng Agribank Gym - PT FITNESS

Phòng Tập Văn Phòng Agribank Gym

Văn Phòng Agribank Gym

Địa chỉ: 166 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, Thành Phố Bắc Giang

Diện tích: 100m²

Dòng máy sử dụng: Sử dụng máy chạy bộ Impulse PT300, Máy Khối IT93 Impulse

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN