HOT GYM HẢI PHÒNG - PT FITNESS

HOT GYM HẢI PHÒNG

HOT GYM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Lạch Tray, Hải Phòng

Diện tích: 600m²

Dòng máy sử dụng: IMPULSE, HOIST

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN