Phòng tập AK Fitness & Yoga - PT FITNESS

Phòng tập AK Fitness & Yoga

AK Fitness & Yoga

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 600m²

Dòng máy sử dụng: Máy chạy bộ Impulse PT300H, Máy Khối IT95 Black Impulse, Dàn Đa Năng IT95 Impulse

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN