Phòng Tập Gym Đại Việt Hotel - PT FITNESS

Phòng Tập Gym Đại Việt Hotel

Gym Đại Việt Hotel

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 150m²

Dòng máy sử dụng: Máy chạy bộ PT300 Impulse, Tạ Tay Ironbull, máy khối Impulse IT93

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN