Phòng tập Hot Gym Fitness & Yoga - PT FITNESS

Phòng tập Hot Gym Fitness & Yoga

Hot Gym Fitness & Yoga

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 600m²

Dòng máy sử dụng: máy chạy bộ Impulse RT 500 , máy Khối IT95 Impulse, Hoist Fitness

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN