Mẫu thiết kế phòng gym - PT FITNESS

Mẫu thiết kế phòng gym

Mẫu thiết kế phòng Gym 400m2 ( 900 Triệu – 1.2 Tỷ )

Chi phí đầu tư: 900 triệu – 1.2 tỷ Diện tích: 400m2 Dòng máy tham khảo: Hoist, Impulse IT95 Với […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 150m2 ( 450 – 500 Triệu )

Chi phí đầu tư: 450-500 Triệu Diện tích: 150m2 Dòng máy sử dụng: Impulse IT95 Với phòng tập diện tích […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 200m2 ( 450 – 500 Triệu )

Chi phí đầu tư: 450-500 Triệu Diện tích: 200m2 Dòng máy sử dụng: Impulse IT95, Impulse IT93 Với phòng tập […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 180m2 ( 450 – 500 Triệu )

Chi phí đầu tư: 450-500 Triệu Diện tích: 180m2 Dòng máy sử dụng: Impulse IT95, Impulse IT93 Phòng tập diện […]

Mẫu thiết kế Home Gym 30 – 35m2 Container

Chi phí đầu tư : 100-300 Triệu Diện tích : 30 – 35m2 Dòng máy tham khảo: Jkexer, Impulse Với […]

Mẫu thiết kế Home Gym 40m2 ( 20-50 Triệu )

Phòng thiết kế với diện tích khoảng 40m2 Chi phí đầu tư: 20-50 Triệu Dòng máy tham khảo: Impulse, PTHome, […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 500m2 ( 900 Triệu – 1.2 Tỷ )

Chi phí đầu tư: 900 triệu – 1.2 tỷ Diện tích: 500m2 Dòng máy tham khảo: Hoist, Impulse IT95 Với […]

Mẫu thiết kế phòng Gym 350m2 ( 600 – 800 Triệu )

Chi phí đầu từ : 600-800 Triệu Diện tích : 350m2 Dòng máy sử dụng: Impulse IT95, Impulse IT93 Với […]

Mẫu thiết kế Home Gym 35m2 ( 20-50 Triệu )

Diện tích thiết kế: 35m2 Chi phí đầu tư: 20-50 Triệu Dòng máy tham khảo: Impulse, PTHome, Với diện tích […]